Noen nyttige videoer

Eksempel: Bokføringssjekklisten
Eksempel: Notesjekklisten

Utfylling av sjekklister

Før du kan begynne å fylle ut sjekklister, det vil si huke av for OK, Avvik eller ikke aktuelt må du opprette et navn på utfyllingen øverst i menyen til venstre. Nå vil sjekklisten ligge i ditt register "Utfyllinger" som du finner nederst på forsiden i DIB.

I venstremenyen kan du avhengig av type sjekkliste velge type. I notesjekklisten kan du for eksempel velge mellom små foretak, store foretak osv. Dette avgjør hvilke sjekkpunkter som blir med i sjekklisten.


Du kan nå gå igjennom sjekkpunktene og huke av for riktig alternativ OK, Avvik eller ikke aktuelt 

Det er mulig å klikke på Merk Alle i tilfeller hvor du er sikker på at alle underliggende punkter har samme valg.

Kommentar

På hvert enkelt sjekkpunkt kan du skrive inn notater som blir med ut når du eksporterer sjekklisten til Word.

Slik ser det ut i word

Fremdrift

Øverst i sjekklisten vil du se hvor mange sjekkpunkter som er ferdig vurdert

 På det enkelte sjekkpunkt kan du også se tilsvarende fremdrift

Andre funksjoner

Søk

Du kan søke i teksten i hele sjekklisten

Filter 

I dette eksemplet viser vi filter på notesjekklisten. Type filter vil variere i de ulike sjekklistene som finnes i DIB

Status:

Du kan filterere punktene slik at du kun ser de sjekkpunktene som har status OK, Ubesvart, ikke aktuelt, avvik eller de punktene som har kommentar

Endringer

Bruk dette filteret dersom du kun vil se årets endringer. 

Notekrav

Ønsker du kun å se pliktige notekrav, huk av for pliktig

Åpne/Lukke alle sjekkpunkter

Øverst i sjekklisten finner du 2 knapper. Ønsker du oversikten og scrolle deg gjennom alle, kan du du åpne ved å klikke på venstre knappen. Ønsker du å kun se hovedpunktene klikker du på høyre knappe som vist i bildet under

Generer sjekklisten til Word eller Excel

Klikk på knappen Generer Sjekkliste

Velg dokumenttype Word eller Excel, og om du ønsker eksporten i
portrett eller landsskap

Dupliser, Del, Slett, Hent utfylling

Dupliser: lag en kopi/duplikat av tidligere utfylling
Del: Du kan dele hele sjekklisten med en kollega. Jobb sammen
Slett: Ønsker du å fjerne en utfylling fra DIB, klikk på søppelkassem
Hent utfylling: Åpne tidligere utfyllinger av denne typen sjekkliste

Du kan også hente opp tidligere utfyllinger fra forsiden av DIB. Klikk på Utfyllinger for å hente opp Mitt dashboard

Fant du svaret?