I tillegg til våre veiledninger har hver enkelt kommune mulighet til å fylle på med egne merknader/kommentarer i søkegrunnlaget. Dette er informasjon som knyttes til hver enkelt lokale konto. Husk at med KOSTRAhjelp har regnskapsavdelingen fått en alternativ kommunikasjonskanal ut til alle som må forholde seg til fakturaer, moms og KOSTRA på en eller annen måte.

Ved holde kontoplanen og kommentarer oppdatert, vil nytten og kvaliteten på søkene bli enda høyere og mer tilpasset din kommune. Denne videoen viser hvor enkelt dette kan gjøres.

KOSTRAhjelp er (fylkes)kommunens forlengede arm i arbeidet med riktig kontering og momsbehandling. Dette er en rask og enkelt måte å digitalisere dette arbeidet på.

Fant du svaret?