Sjekklister på 1-2-3

Nyttige tips for bruk av sjekklister i DIB

Oppdatert over en uke siden

Utfylling av sjekklister

Før du kan begynne å fylle ut sjekklister, det vil si huke av for OK, Avvik eller ikke aktuelt må du opprette et navn på utfyllingen øverst i menyen til venstre. Nå vil sjekklisten ligge i ditt register "Utfyllinger" som du finner nederst på forsiden i DIB.

I venstremenyen kan du avhengig av type sjekkliste velge type. I notesjekklisten kan du for eksempel velge mellom små foretak, store foretak osv. Dette avgjør hvilke sjekkpunkter som blir med i sjekklisten.


Du kan nå gå igjennom sjekkpunktene og huke av for riktig alternativ OK, Avvik eller ikke aktuelt 

Det er mulig å klikke på Merk Alle i tilfeller hvor du er sikker på at alle underliggende punkter har samme valg.

Kommentar

På hvert enkelt sjekkpunkt kan du skrive inn notater som blir med ut når du eksporterer sjekklisten til Word. Snakkeboblen blir orange når det ligger en kommentar der. Klikker du på den får du opp kommentarene dine i boksen til høyre.

Slik ser det ut i word

Fremdrift

Øverst i sjekklisten kan du se progresjonen i din utfylling totalt. I innholdsfortegnelsen

ser per punkt. Grønn hake er fullført, orange kake betyr at det gjenstår punkter.

 

Andre funksjoner

Søk

Du kan søke i teksten i hele sjekklisten

Filter 

I dette eksemplet viser vi filter på notesjekklisten. Type filter vil variere i de ulike sjekklistene som finnes i DIB

Status:
Du kan filterere punktene slik at du kun ser de sjekkpunktene som har status OK, Ubesvart, ikke aktuelt, avvik eller de punktene som har kommentar

Endringer

Bruk dette filteret dersom du kun vil se årets endringer. 

Notekrav

Ønsker du kun å se pliktige notekrav, huk av for pliktig

Åpne/Lukke alle sjekkpunkter

Øverst i sjekklisten finner du Åpne alle / Lukke alle. Ønsker du oversikten og scrolle deg gjennom alle, kan du du åpne ved å klikke på "Åpne alle". Ønsker du å kun se hovedpunktene klikker du igjen, på "Lukke alle"

Generer sjekklisten til Word eller Excel

Klikk på knappen Generer Sjekkliste

Velg dokumenttype Word eller Excel, og om du ønsker eksporten i
portrett eller landsskap

Del, Dupliser, Ny, Slett


Del: Du kan dele hele sjekklisten med en kollega. Jobb sammen
Dupliser: lag en kopi/duplikat av tidligere utfylling du har hentet opp

Ny: Du oppretter en ny utfylling
Slett: Ønsker du å fjerne utfylling du har oppe, trykk på Slett

Åpne Utfylling

Du kan også hente opp tidligere utfyllinger fra forsiden av DIB. Klikk på

Mitt innhold

for å hente opp Utfyllinger

Svarte dette på spørsmålet?