Fagtemaer - gir en god oversikt

Søk i veiledere, bindersen og relatert innhold

Oppdatert over en uke siden

Våre temaer er laget av vår fagavdeling for gi deg en kortfattet og enklest mulig veiledning rundt ulike problemstillinger.

En kort video
Eksempel: Diett Innland

Når du har funnet et aktuelt fagtema,  vil du kunne søke videre innenfor teksten. Nå vil du kun søke innenfor temaet og ikke i hele DIB.  Du vil også se at stikkord du har søkt på blir uthevet. Slik blir det lettere å finne akkurat det du er ute etter.

Relatert innhold

Dersom det finnes skjemaer, sjekklister eller nærstående temaer, vil du finne disse ute på høyre side. Dette gir deg rask tilgang til aktuelt innhold 

Bindersen

Til høyre for overskriften i hvert avsnitt vil du se en binders. Trykker du på denne vil du finne relatert innhold til dette temaet , det kan være aktuelle forskrifter, dommer, uttalelser eller skjemaer. Klikk på menyen for å bla i innholdet.

Lenker

I vår veiledende tekst vil du finne flere lenker. Disse vil vises som tekst med stiplet linje under. Klikk på lenken og du vil få opp mer innhold. I eksemplet under skattebetalingsforskriften § 5-6-12

Eksterne lenker

Enkelte steder vil du se linker i blått med et symbol som vist under. Dette betyr at lenken tar deg til en ekstern side. I eksemplet under tar linken deg til skatteetaten sine sider og avgiftsrundskriv.

Svarte dette på spørsmålet?