Alternativ 1: Brukernavn og passord

Som bruker av våre nettløsninger har du et personlig brukernavn (e-post) og et passord som må oppfylle følgende krav:

  • Minimum seks tegn

  • Må inneholde bokstaver og tall

Alternativ 2: Pålogging via Single Sign-On (SSO)

En alternativ innloggingsmetode er autentisering via Microsoft Azure AD (din jobbkonto).

Det er flere fordeler med denne påloggingsmekanismen:

  • automatisk innmelding av nye brukere

  • du slipper å forholde deg til et eget passord for våre løsninger,

  • så lenge du er pålogget Microsoft Azure AD blir du automatisk logget inn i våre løsninger

  • muligheter for to-faktor autentisering avhengig av hva som kreves i deres Azure AD.

Det kan være at du må kontakte din systemansvarlig for å tillate at våre tjenester kan brukes med deres SSO. I de fleste tilfeller holder det at systemansvarlig logger seg på en av våre tjenester og godkjenner på vegne av organisasjonen. Av og til er det behov for mer informasjon fra oss. Kontakt oss i chatten, så hjelper vi dere :)

Svarte dette på spørsmålet?