Alle samlinger
Sikkerhet
Innlogging og Single Sign-On
Innlogging og Single Sign-On

Om innlogging og autentisering av brukere

Oppdatert over en uke siden

Alternativ 1: Brukernavn og passord

Som bruker av våre nettløsninger har du et personlig brukernavn (e-post) og et passord som må oppfylle følgende krav:

  • Minimum seks tegn

  • Må inneholde bokstaver og tall

Alternativ 2: Pålogging via Single Sign-On (SSO)

En alternativ innloggingsmetode er autentisering via Microsoft Azure AD (din jobbkonto).

Det er flere fordeler med denne påloggingsmekanismen:

  • automatisk innmelding av nye brukere

  • du slipper å forholde deg til et eget passord for våre løsninger,

  • så lenge du er pålogget Microsoft Azure AD blir du automatisk logget inn i våre løsninger

  • muligheter for to-faktor autentisering avhengig av hva som kreves i deres Azure AD.

Det kan være at du må kontakte din systemansvarlig for å tillate at våre tjenester kan brukes med deres SSO. I de fleste tilfeller holder det at systemansvarlig logger seg på en av våre tjenester og godkjenner på vegne av organisasjonen.

Alternativt må systemansvarlig logge seg på Azure portal og søke etter "dib SSO" under Enterprise Applications. Application ID = d1caf822-0d65-4109-b752-aaf8b09ac29a

Svarte dette på spørsmålet?