Signaturmetoder i dflow

En oversikt over de ulike signaturmetodene som er tilgjengelig i dflow

Oppdatert over en uke siden

dflow benytter den norske tredjepartsleverandøren Signicat til selve signaturflyten (det som mottaker ser). Siden mange andre løsninger bruker Signicat er dette en brukeropplevelse veldig mange nordmenn er kjent med.

Foreløpig tilbyr vi de tre nasjonale eID metodene for Norge (BankID), Sverige (BankID) og Danmark (MitID) samt InkSign (elektronisk skjermunderskrift) for alle andre land.

BankID

Nasjonale eID'er som BankID er en type avansert elektronisk signatur som:

  • identifiserer og er entydig knyttet til underskriveren

  • underskriveren alene har kontroll over

  • er direkte knyttet til dataene som er signert med signaturen, slik at evt. endringer i dataene kan oppdages.

I dflow er BankID standardvalget, men kan endres til InkSign dersom det vurderes at sikkerhetsnivået på signaturen er tilstrekkelig og man ønsker å spare kostnader.

InkSign

Elektronisk skjermunderskrift der mottaker signerer ved hjelp av mus (desktop) eller finger (mobil/tablet).


Inksign er halve prisen til BankID og kan velges i nedtrekkslisten hvis man ønsker å spare kostnader.

NB! Hvis landet til mottaker er definert som noe annet enn Norge, Sverige eller Danmark vil mottaker automatisk få presentert InkSign som signaturmetode.

Som bildet over viser må man velge riktig land for mottaker dersom vedkommende ikke er hjemmehørende i Norge, Sverige eller Danmark. Inksign vil da bli presentert som alternativ signeringsmetode. Telefonnummer er alltid valgfritt, og kun nødvendig dersom mottaker skal motta varsel på SMS.

Svarte dette på spørsmålet?