I menyen i Visma Enterprise Økonomi velger du Kontroll og avstemming og rapporten Kontroll gruppestrukturer (se bilde under).

Kjør en rapport for investeringsarter og en gang til for driftsarter. Begge sendes til post@kostrahjelp.no


Gå til kostrahjelp.no

Fant du svaret?