Du begynner i Visma Enterprise (web)

  1. Velg Økonomi > Rapportering

  2. Velg Ny rapport > Web-rapport

Vi begynner med å ta ut alle funksjoner/tjenester

3. Gi rapporten et navn (f.eks "Tjenester")
4. Under "Kolonner" velg Regnskap i nedtrekksmenyen
5. Under "Rader" velg blyantikonet

6. Sett hake for Ta med nullbeløp (NB! Viktig)
7. Velg KOSTRA funksjon i den øverste nedtrekksmenyen
8. Velg Utelat sperrede

9. Trykk Kjør (grønn knapp)
10. I neste bilde kan du sannsynligvis beholde forhånsvalgte verdier. Klikk OK

11. Det kan ta litt tid før rapporten kommer opp. Velg excelikonet øverst til høyre for å få ut dataene til Excel. Da får du opp to valg. Velg fullversjon.


Denne operasjonen gjentas deretter for "KOSTRA drift" og "KOSTRA investering" (disse velges i punkt 7 over).

Vi setter veldig pris på om disse tre rapportene sendes til oss som tre faner i en Excel-fil.

Eksport av MVA koder

Eksport av MVA koder bør du gjøre i desktop versjonen av VISMA enterprise

I venstremenyen velg Grunndata > Kontoplan > MVA koder

Åpne nedtrekksmenyen for Avgiftskoder

Når du får opp dialogen under bruk hurtigtasten CTRL + R for å få opp eksportdialogen.

Trykk OK på denne dialogen:

Velg Microsoft Excel og trykk OK

Regnarket du får opp sender du oss direkte eller limer inn i kontoplan regenarket som ny fane.

Fant du svaret?