Alle samlinger
KOSTRAhjelp
Eksport kontoplan og mva-koder
Slik eksporterer du kontoplan og mva-koder i Unit4/Agresso Web
Slik eksporterer du kontoplan og mva-koder i Unit4/Agresso Web

Send oss dine drifts- og investeringskonti, funksjoner/tjenester og MVA koder. Her er en stegvis veildedning

Oppdatert over en uke siden

Eksport av drift- og investeringskonti

Velg Agresso Felles / Kodeplan / Kontoplan

Sett markøren i det grå feltet under kolonnen Konto. Trykk F7

Du får nå opp alle artskonti for drift, investering og balanse

For å eksportere rapporten til Excel, trykk på Rapporter

Dobbeltklikk deretter på Browser [.xlsx]

Rapporten åpnes nå i excel. Lagre den. Vi skal nå eksportere to rapporter til som du lagrer på samme sted.

Eksport av tjeneste/funksjonskonti

Velg Agresso Felles / Begreper og relasjoner / Begrepsverdier

Velg begrepet for tjenestekonti, i dette tilfellet Tjenester

Trykk Tab > F7

For å eksportere til Excel, gjør det samme som for artskonti over.

Eksport av mva-koder

Velg Agresso Felles / Begreper og relasjoner / Begrepsverdier

Velg Begrep for mva-koder, i dette tilfellet AV

Trykk Tab > F7

For å eksportere til Excel, gjør det samme som for artskonti over.

Nå har du tre excel rapporter som du sender til oss på post@kostrahjelp.no. Vi importerer denne til KOSTRAhjelp i løpet av 1-2 dager.

Svarte dette på spørsmålet?